CID Cast-In Firestop Device ( thiết bị chống cháy đúc CID )

Còn hàng

Liên hệ

Download Catalogue Product Data Sheet: Tải tại đây
Download Catalogue Safety Data Sheet: Tải tại đây
Property – As Supplied Value
Base Construction: Polypropylene
Tube Construction: Polyethylene
Expansion Begins: 320º F (160º C)
In-Service Temperature: 130º F (54º C)
Shelf Life: None
Standard Heights for 2 in. (54 mm), 3 in. (76 mm) and 4 in. (102 mm) 10 in. (254 mm) 20 in. (508 mm)
Standard Heights for 6 in. (153 mm) 8 in. (203mm)
Liên hệ
Zalo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Firezone Việt Nam