Đầu phun Rapidrop - 15mm (1/2") Upright/Pendent Sprinkler Head (4.22)

Còn hàng

Liên hệ

15mm (1/2") Upright/Pendent Sprinkler Head

Model: RD022/RD023/RD024/RD025

Standard/Quick response with 5mm/3mm glass bulb, K5.6 (80), 1/2" pipe.

Liên hệ
Zalo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Firezone Việt Nam