ES Elastomeric Firestop Sealant ( keo chống cháy đàn hồi ES )

Còn hàng

Liên hệ

Download Catalogue Product Data Sheet: Tải tại đây
Download Catalogue Safety Data Sheet: Tải tại đây

 

 

Property – As Supplied Value
Color: Pale Blue or Red
Odor: Mild Latex
Density: 10 Lb/Gal (1.19 kg/L)
Solids: 0.66
pH: 7.5
In-Service Temperature: <185°F (85°C)
Storage Temperature: 40°F (4°C) - 95°F (35°C)
In Service Temperature: < 185°F (85°C)
Flame Spread: 5*
Smoke Developed: 5*
Movement: ±25%**
Solvent Content: None
Drying Time: Tack Free 2 HoursA Dry through 5 to 7 daysA
STC Rating: 62
Shelf Life: 2 Years
VOC: 15 g/L (.125 lb/gal.)
Liên hệ
Zalo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Firezone Việt Nam