FyreFlange™ HVAC Firestop Angle ( Lửa bích ™ HVAC Chống Cháy góc )

Còn hàng

Liên hệ

Download Catalogue Product Data Sheet: Tải tại đây
Download Catalogue Safety Data Sheet: Tải tại đây
Property – As Supplied Value
Dimensions: 2” x 2” x 96”
(51 mm x 51 mm x 244 cm)  
Metal Thickness: 0.035” (0.89 mm)
Weight: 4.1 lbs (1.9 kg)
Color: Red
Expansion Begins: 350°F (177°C)
Expansion Range: 15X (Typical Free)
Max. In Service Temperature: 130°F (54°C)
Radiation Exposure: Unaffected
Shelf Life: n/a
VOC Content: n/a
Liên hệ
Zalo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Firezone Việt Nam