MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nghiệm thu, xác nhận khối lượng thực hiện phục vụ thanh quyết toán với Chủ đầu tư và nhà thầu phụ/tổ đội thi công; 
- Xem xét thiết kế, đóng góp các ý kiến điều chỉnh, bổ sung, thay đổi (nếu cần) với đơn vị thiết kế và chủ đầu tư.
- Lập bản vẽ Shopdrawing, biện pháp thi công chi tiết, bóc tách khối lượng phần việc phụ trách;
- Lập kế hoạch thi công chi tiết, kế hoạch cung cấp vật tư, thiết bị phần việc phụ trách.
- Tổ chức thi công, giám sát việc thực hiện, điều phối công việc của các nhà thầu phụ/ tổ đội thi công trong phạm vi phụ trách đảm bảo chất lượng, tiến độ, ATLĐ và Vệ sinh môi trường.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, ATLĐ và Vệ sinh môi trường trong phần việc phụ trách.
- Lập hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công trong phần việc mình phụ trách.
- Nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu công việc;
- Xác nhận khối lượng hoàn thành với Chủ đầu tư/ nhà thầu phụ, tổ đội thi công

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Thu nhập : 10-15 triệu đồng/tháng.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động.
- Tham gia các hoạt động của công ty và hưởng các phúc lợi khác của Công ty

YÊU CẦU KHÁC

1. Trình độ học vấn/chuyên môn: Đại học chuyên ngành điện, nước, kỹ thuật điện, PCCC hoặc chuyên ngành có liên quan.
2. Kỹ năng: 
- Thành thạo các phần mềm ứng dụng: office, AutoCad, Project;
- Nắm vững chuyên môn về lĩnh vực được giao;
3. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm > 03 năm công tác.
4. Phẩm chất cá nhân: trung thực, trách nhiệm, năng động và chịu được áp lực cao trong công việc.

Zalo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Firezone Việt Nam