Mạng báo cháy NOTI.FIRE.NET

Còn hàng

Liên hệ

NOTI•FIRE•NET là mạng báo cháy thông minh liên kết nhiều tủ trung tâm báo cháy NOTIFIER với nhau thành một vùng. Mỗi tủ trung tâm báo cháy thuộc NOTI•FIRE•NET duy trì chương trình riêng lẻ và tiếp tục hoạt động độc lập, nhưng vẫn gắn kết và như là một phần của mạng lưới thống nhất chung.

Tính năng hệ thống

 

Đường dẫn cáp quang (dạng phức), đường dây, hoặc kết hợp dây/cáp

Mạng hoạt động NFPA Style 4 hoặc Style 7 

Dựa trên công nghệ đã được chứng minh ARCNET® 

Truyền dữ liệu (312,500 BPS) nhanh hơn so với các mạng cạnh tranh

Chọn mạng Network Control Annunciators (NCA) hoặc ONYXWorks

Trạm làm việc có thể được đặt ở bất kỳ nơi nào thuộc mạng

Nút hỏng không làm ảnh hưởng tới các nút/đường truyền khác

 

Ứng dụng tiêu biểu

 

Trường đại học

Tòa nhà cao tầng

Khu trường học

Bệnh viện

Công viên, văn phòng thương mại

 

Liên hệ
Zalo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Firezone Việt Nam