Smoke’N’Sound Acoustical Spray ( Sơn cách âm, chống khói )

Còn hàng

Liên hệ

Download Catalogue Product Data Sheet : Tải tại đây
Download Catalogue Safety Data Sheet: Tải tại đây

 

Property – As Supplied Value
Color: Red
Odor: Mild Latex
Density: 11.4 lbs/gal (1.36 kg/L)
Solids Content: 0.81
pH 7.4 to 8.4
Max In Service Temperature 120º F (49º C)
Flame Spread 0*
Smoke Developed 20*
STC Rating (ASTM E90/ASTM C919) 61
VOC Content  
(EPA Method 24/ASTM D3960) 33.3 lb/gal. (40.0 g/L)
Expansion Begins 350º F (176º C)
Volume Expansion: >5X Free Expansion
Shelf Life: 2 Years
Zalo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Firezone Việt Nam