Speedflex® Joint Profile System

Còn hàng

Liên hệ

Download Catalogue Product Data Sheet: Tải tại đây
Download Catalogue Safety Data Sheet: Tải tại đây
Property – As Supplied Value
Height: 4” (102 mm)
Length: 40” (102 cm)
Density: 8 to 10 pcf 
(128 to 160 kg/m3)
Shelf Life: No Limit
Shelf Life: 12 Months
 
Liên hệ
Zalo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Firezone Việt Nam