VK360 - Quick Response Horizontal Sidewall Sprinkler (K8.0)

Còn hàng

Liên hệ

Part Number

15591
VK Number

VK360
Manufacturer

Viking
K Factor

8.0
Liên hệ
Zalo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Firezone Việt Nam